บัตรลด โหลดได้ที่นี่

posted on 07 Jan 2011 13:29 by pdn-cm

ข้อแนะนำการใช้บัตรส่วนลดหรือบัตรส่วนลดครัวเพชรดอยงามครัวเมืองคลาสสิก

-บัตรส่วนลดครัวเพชรดอยงามมอบส่วนลด 10% สำหรับเงินสดและ 5% สำหรับบัตรเครดิต

-กรุณาแจ้งพนักงานให้ทราบและแสดงบัตรก่อนแช็คบิลล์ แจ้งภายหลัง ทางร้านถือว่าสละสิทธิ์

-บัตรส่วนลดใช้ลดได้แต่ค่าอาหารเท่านั้น

-ส่วนลดของบัตรสมาชิกไม่สามารถนำมารวมกับส่วนลดของโปรโมชั่นอื่นๆได้

-บัตรส่วนลดมีอายุ 1มค.-31ธค.ของปีนั้นๆเท่านั้น เเละทางร้านจะเปลี่ยนสีทุกปี

-บัตรส่วนลดสามารถใช้ได้กับครัวเพชรดอยงามครัวเมืองคลาสสิกเท่านั้น

-บัตรส่วนลด 1บัตร ใช้ได้1ครั้งเท่านั้น

-ทางร้านขอสงวนสิทธิการยกเลิกบัตรสมาชิกโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

 

คำเเนะนำ

-เก็บภาพไว้ในมือถือจะสะดวกต่อการใช้ยิ่งขึ้นครับ

 

 

       

ไม่มีบัตรไม่มีสิทธิ      ลืมบัตรหมดสิทธิ  

       มีบัตรคุณได้สิทธินั้นทันที

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หรือ

 

 
 

edit @ 7 Jan 2012 01:15:14 by เพชรดอยงาม

Comment

Comment:

Tweet