MENU

posted on 27 Nov 2009 00:51 by pdn-cm
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ซะป๊ะลาบ

 

1. ลาบป๋าเพี้ย(ปลากา) สุก,ดิบ                               70-90.-

2. ลาบป๋าดุก                                                        70.-90.-

3. ลาบหมู สุก,ดิบ                                                  70.-90.-

4. ลาบงัว สุก,ดิบ                                                   70.-90.-

5. ลาบไก่เมือง สุก,ดิบ                                            70.-90.-

6. ส้าจิ้นงัว  สุก,ดิบ                                               70.-100.-

7. ตับหวาน                                                          70.-100.-

8. ลาบอีสานหมู,ไก่,เนื้อ                                         70.-100.-

9. หมู,เนื้อน้ำตก                                                    70.-100.-

10. ต๋ำกุ้ง                                                             70.-100.-

11. ต๋ำไข่มดส้ม(ตามฤดู)                                       80.-120.-

 

แก๋งเมือง,ต้มยำ

 

1. แก๋งผักเชียงดาป๋าแห้ง-ไข่มด                              70.-80.-

2. แก๋งผักหวานป๋าแห้ง-ไข่มด                                 70.-80.-

3. แก๋งผักเสี้ยวปลาแห้ง-ไข่มด                                70.-80.-

4. แก๋งผักฮ้วนปลาแห้ง-ไข่มด                                 70.-80.-

5. เจี๋ยวไข่มดส้ม                                                         100.-

6. แก๋งเห็ดถอบ                                                           120.-

7. เห็ดถอบต้มเค็ม                                                       120.-

8. แก๋งป๋ายอดส้มป่อย(ปลาช่อน-ปลากดคัง)            80.-120.- 

9. แก๋งส้มตูนปลาหลิม,                                          70.-100.-

10. แก๋งส้มตูนปลากดคัง,กุ้งฝอย                            80.-100.-

11. ผักบุ้งแก๋งส้มเมือง                                                    70.-

12. แก๋งผักปั๋งใส่จิ้นส้ม                                                   70.-

13. แก๋งผักหละใส่เห็นหูลัวะ                                             70.-

14. แก๋งขนุนใส่กระดูกหมู                                                70.-

15. แก๋งหน่อไม้ปลาแห้ง,กระดูกหมู                                    70.-

16. แก๋งหน่อไม้ส้มใส่ไก่,ปลาหลิม                                      70.-

17. แก๋งแคไก่,กบ,หมูย่าง,เนื้อย่าง,ปลาหลิม                       70.-

18. คั่วแคไก่,กบ,หมูย่าง,เนื้อย่าง,ปลาหลิม                         70.-

19. แก๋งอ่อมเครื่องในหมุ                                                  70.-

20. แก๋งอ่อมเนื้อ,ไก่,กบ                                             70.-90.-

21. แก๋งคั่วหอยขม                                                           70.-

22. แก๋งหยวกใส่ไก่                                                          70.-

23. แก๋งปลีกระดูกหมู                                                       70.-

24. แก๋งฮังเล                                                                   70.-

25. แก๋งกระด้าง(ฤดูหนาว)                                               60.-

26. แก๋งจิ้นฮุ่ม                                                                 70.-

27. อ๊อคปลาหลิม                                                             70.-

28. แก๋งผักกาดใส่ไก่                                                       70.-

29. แก๋งบ่ะฟักหม่นใส่ไก่                                                   70.-

30. จอผักกาดจ้อน                                                           70.-

31. ต้มแซบหมู,เนื้อ                                                  80.-120.-

32. ต้มขมป๋าเพี้ย-ไข่                                                  50.-80.-

33. ต้มขมเนื้อ                                                          80.-100.-

34. ต้มยำไก่บ้านยอดมะขาม                                      80.-120.-

35. ต้มยำปลาคัง.                                                    100.-150.-

36. ต้มยำปลากรอบ                                                 100.-150.-

37. ต้มยำปลาช่อน                                                    80.-100.-

38. ต้มยำรวมทะเล                                                  100.-150.-

39. ต้มยำกุ้ง                                                           100.-150.-

40. ต้มยำไข่ปลา                                                              100.-

41. ทะเลหลงดอย                                                             150.-

42. แกงเลียงกุ้งสด                                                    80.-100.-

43. แก๋งส้มแป๊ะซ๊ะปลาช่อน                                               250.-

44. แก๋งส้มผักรวม                                                      80-100.-     

สารพัดยำ

 

1. ยำสมุนไพร                                                             70.-90.-

2. ยำหน่อไม้-น้ำปู                                                              60.-

3. ยำจิ้นไก่เมือง                                                                 70.-

4. ยำกบเมือง,ยำจิ้นแห้ง                                                     70.-

5. ไก่บ้านยำยอง                                                                70.- 

6.  ส้าผักเมือง(ผักแพะ)                                                      60.-

7. ส้าบ่ะเขือผ่อย                                                                 60.-

8. ต๋ำบะเขือ                                                                       60.-

9. ยำสนัด (ยำบ่ะถั่ว-บ่ะเขือ)                                                60.-

10.ต๋ำบ่ะหนุน                                                                     60.-

11.หมูคำหวาน                                                                   80.-

12.พล่าเนื้อบ่ะเขือหน่อม                                         &n